مالیات در گرجستان

مالیات در گرجستان

در گرجستان چهار نوع مالیات بر فعالیت های اقتصادی و دارایی ها شامل می شود که عبارتند از:

۱ – مالیات بر ارزش افزوده (VAT) :

مالیات بر ارزش افزوده در گرجستان برای تمام اجناس و خدمات مختلف یکسان و در حال حاضر 18% است. مالیات بر ارزش افزوده شامل کالاهای وارداتی و برخی خدمات می شود و روزانه و هرساعت محاسبه میشود.

۲ – مالیات بر حقوق :

مالیات بر حقوق در گرجستان 20% حقوق ماهیانه دریافتی کلیه حقوق بگیران دولتی و خصوصی است و کارفرما باید آن را ماهیانه پرداخت کند و از اصل حقوق پرداختی به کارمند و کارگر کسر می شود.

۳ – مالیات بر اجاره املاک :

مالیات بر اجاره در گرجستان درحال حاضر برای واحد های تجاری 20%  و برای واحدهای مسکونی 5% است. طبق قانون کشور گرجستان مالیات بر اجاره باید توسط صاحب ملک پرداخت شود ولی در اغلب موارد و طبق عرف، مستاجر این مالیات را می پردازد، مگر اینکه از قبل توافقی صورت گرفته باشد.

۴ – مالیات بر درآمد :

مالیات بر درآمد در گرجستان به میزان 20% از کل سود ماهیانه هر بنگاه اقتصادی است که طی حسابرسی دقیق که در طول هرماه باید انجام شود محاسبه و دریافت می شود.

لازم بتوضیح است، پرداخت مالیات در گرجستان یکی از موضوعات مهم و مورد توجه دولت است و عدم پرداخت آن جرم کیفری محسوب میگردد.

2- آیا پس از ثبت شرکت در گرجستان می توانیم درخواست اقامت کنیم؟

بله پس از ثبت شرکت و دریافت مدارک آن می توانید بلافاصله درخواست اقامت موقت خود را از طریق همان شرکت (وکیل) ثبت کننده به دولت گرجستان ارائه کنید.


شماره تلفن گرجستان 00995557715557 (گیو)

آیدی تلگرام  پاسخگویی به سوالات : salva_tours@

کانال تلگرام شرکت سالواتورز:  salvatours@

کانال تلگرام بلیط های لحظه آخری گرجستان:  salvatravel@

وبسایت خرید آنلاین بلیط لحظه آخری و ارزان قیمت:    www.stkt.ir


قیمت لباس در گرجستان

قیمت پوشاک در تفلیس گرجستان

فصل حراج در گرجستان

قیمت اجناس در گرجستان

قیمت ملک در گرجستان

مرکز خرید در تفلیس

تعرفه گمرکی در گرجستان

قیمت خانه در تفلیس

قیمت خانه در باتومی گرجستان

قیمت تورهای گرجستان

Tax in Georgia

Taxes in Georgia is collected on both state and local level. The most important taxes are collected on federal level, these taxes include an income tax, corporate taxes and value added tax.

On local level property taxes well as various fees are collected.

Income Taxes in Georgia are collected at a flat rate of 20%. There are few allowances deductible.

Value-added tax is collected at a flat rate of 18%.There is few exceptions granted, nearly all goods and services are subjebt to VAT.

Medical care, exports and education are exempt from VAT.

Regardless of turnover a taxpayer have to register for VAT if it produces or imports goods.

Turnovers of less than 100,00 GEL is exempt

Corporate taxes are levied at a flat rate of 15%, which was enacted in 2008.

Very few deductions are accessible. This system was set up to attract foreign investment.

Furthermore, excise taxes are on various luxury and environmentally damaging goods, such as wine and gasoline.

Customs apply to some imported goods too. Only six different taxes apply.

გადასახადები საქართველოში გროვდება, როგორც სახელმწიფო და ადგილობრივ დონეზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადასახადები გროვდება ფედერალურ დონეზე, ამ გადასახადების მოიცავს საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადს და დამატებული ღირებულების გადასახადი. ადგილობრივ დონეზე ქონების გადასახადს, ასევე სხვადასხვა გადასახადი გროვდება. საშემოსავლო გადასახადი საქართველოში გროვდება ბინა განაკვეთი 20%.  არსებობს რამდენიმე დახმარებები გამოიქვითება.

დამატებითი ღირებულების გადასახადი გროვდება ბინა განაკვეთი 18% .არსებობს რამდენიმე გამონაკლისის გარდა მიანიჭა, თითქმის ყველა საქონელი და მომსახურება არის subjebt დღგ-ს. სამედიცინო დახმარება, ექსპორტის და განათლების გათავისუფლებულია დღგ-ს. მიუხედავად იმისა, ბრუნვის გადასახადის გადამხდელის უნდა დარეგისტრირდეთ დღგ, თუ იგი აწარმოებს ან იმპორტის საქონელი. პას ნაკლები 100,00 GEL გათავისუფლებულია

კორპორატიული გადასახადები დაწესებულია ბინა განაკვეთი 15%, რომელიც ძალაში შევიდა 2008 წელს  ძალიან ცოტა დაქვითვის ხელმისაწვდომი. ეს სისტემა შეიქმნა უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად. გარდა ამისა, აქციზის გადასახადი სხვადასხვა ფუფუნება და ეკოლოგიურად საზიანო საქონელი, როგორიცაა ღვინო და ბენზინზე. საბაჟო ვრცელდება ზოგიერთი იმპორტირებული საქონლის ძალიან. მხოლოდ ექვსი სხვადასხვა გადასახადების ვრცელდება.

salva_tours

با آیدی تلگرام من تماس بگیرید salva_tours@

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *