نویسنده: salva_tours

الفبای زبان گرجی

الفبای زبان گرجی

الفبا و خط گرجی الفبا و خط گرجی یکی از ۱۶ سیستم نوشتاری موجود در جهان، و مخصوص نوشتن زبان گرجی و دیگر زبان‌های کارتولی است. این سیستم نوشتاری شامل سه الفبای هم‌ارز است که عبارت‌اند از: آسُمْتاوْرولی، نوسْخوری و...