برچسب: گرجستان در کدام قاره است

آموزش زبان گرجی

آموزش زبان گرجی

زبان گرجی متاسفانه تا کنون موسسه و آموزشگاهی برای آموزش زبان گرجی در ایران دایر نشده است. درصورتی که از دایر شدن آموزشگاه زبان گرجی در تهران یا شهرهای دیگر اطلاع دارید به ما...